Forschungsschwerpunkt

Emprunts méthodologiques en SHS, entre nécessité et imposture

12. Dezember | 10:00

Intervenants/Vortragende: Boris Gresillon, Sophie Lambroschini, Pierrine Robin

Kontakt

Boris Gresillon
boris.gresillon  ( at )  cmb.hu-berlin.de

Ort

Georg-Simmel Saal
Friedrichstraße 191

10117
Berlin
Deutschland

An-Institut

© Centre Marc Bloch 2018 - Deutsch-Französisches Forschungszentrum für Sozialwissenschaften, Berlin

© Centre Marc Bloch 2018 - Deutsch-Französisches Forschungszentrum für Sozialwissenschaften, Berlin